Financiële verantwoording

Het bestuur ontvangt geen financiële beloning, maar kan een vergoeding krijgen van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten.

In het licht van onze doel om het Central Hospital en het Yendi Hospital te ondersteunen, zijn de activiteiten van de stichting voortdurend gericht op het op allerlei wijzen verwerven van gelden vanuit stichtingen, ondernemingen, particulieren, scholen, markten en/of andere bronnen. De voorzitter, Heleen Hoek, houdt contact met de arts in het ziekenhuis en weet zo welke medische apparatuur, producten en kennis gewenst zijn.

Financiële verslagen en het jaaroverzicht volgen nog!